PROSPEKTY, KATALÓGY, LETÁKY, BROŽÚRY, KALENDÁRE, KNIHY...

Toto je oblasť, v ktorej máme obrovské skúsenosti nadobudnuté rokmi praxe využívania najmodernejších technológií. Vašu zákazku zrealizujeme komplet od grafického návrhu, nafotografovania, predtlačovej prípravy cez výber najvhodnejšej tlačovej technológie až po tlač a záverečnú úpravu.

Výber vhodnej technológie závisí od viacerých parametrov a požiadaviek na budúcu zákazku:
formát tlače – A4, A5, A3, A2, atypický…, rozsah a počet strán daného formátu
druh a kvalita papiera – tenký, hrubší, novinový, natieraný (kriedový), štruktúrovaný, matný, lesklý a pod.,
knihárske spracovanie – záverečná úprava: druh väzby, skladanie – lomy, spôsob zoradenia strán a pod.
a samozrejme dôležitý parameter je aj počet ks – náklad zákazky.