knihy • brožúry • katalógy • kalendáre • pohľadnice

Sme vydavateľmi nástenných a stolových kalendárov. Mimoriadne úspešné sú napr. Nástenné kalendáre s tématikou dobových pohľadníc a fotografií miest Sereď, Galanta a Hlohovec. Môžeme Vám vydať aj firemný kalendár s vašimi výrobkami, alebo referenciami. Na kalendáre je možnosť potlače Vašej firmy, obce … Pre našich klientov vydávame rôzne druhy publikácií od jednoduchých brožúr, až po knihy najnáročnejšieho knihárskeho spracovania.

STOLOVÝ MESTSKÝ KALENDÁR SEREDE S UŽITOčNÝMI MIESTNYMI INFORMÁCIAMI VYDÁVAME UŽ VIAC AKO 22 ROKOV!

kalendáre

knihy • brožúry

pohľadnice

mapy