PONÚKAME VÁM KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI VÝROBY REKLAMY

Obráťte sa najdlhšie pôsobiaciu reklamnú agentúru v našom regione. Využite naše veľké skúsenosti a kvalitu našej produkcie. Ponúkame Vám reklamu a grafiku na automobily, výklady, firmy, rôzne tabule, 3D nápisy (plastické písmo, firemné štíty, samolepky… atď. Používame technológiu vyrezávania z fólií minimálne s 3 – 5 ročnou životnosťou v exteriéri (príp. ak je treba tak aj 8 – 10 ročnú životnosť), alebo technológiu veľkoplošnej digitálnej tlače vo fotokvalite a vzájomnú kombináciu týchto metód. Podľa toho čo je pre zákazníka výhodnejšie.