V septembri 2021 začíname dodávať do jednotlivých zariadení cestovného ruchu v Západných Tatrách a v podhorí exteriérové 3D pohľadové mapy. Budú použité podklady z práve vydávanej papierovej skladanej pohľadovej mapy Západne Tatry – Južné doliny. Z exteriérových máp máme k dispozícii niekoľko základných veľkostí v piatich variantoch spracovania a pohľadu
na veľkosť zobrazovaného územia. Budete si môcť vyberať podľa nasledujúceho prehľadu:

ZT-1/A ….100 x 75 cm….90 € + DPH

ZT-1/B…. 120 x 90 cm….130 € + DPH

ZT-1/C ….130 x 98 cm….150 € + DPH

ZT-1/D….150 x 112 cm….170 €+DPH

ZT-1/E ….160 x 120 cm….200 €+DPH

ZT-2/A ….100 x 75 cm….90 € + DPH

ZT-2/B…. 120 x 90 cm….130 € + DPH

ZT-2/C ….130 x 98 cm….150 € + DPH

ZT-2/D….150 x 112 cm….170 €+DPH

ZT-2/E ….160 x 120 cm….200 €+DPH

ZT-3/A ….100 x 75 cm….90 € + DPH

ZT-3/B…. 120 x 90 cm….130 € + DPH

ZT-3/C ….130 x 98 cm….150 € + DPH

ZT-3/D….150 x 112 cm….170 €+DPH

ZT-3/E ….160 x 120 cm….200 €+DPH

ZT-4/B ….120 x 77 cm….120 € + DPH
ZT-4/C …. 130 x 83 cm….130 € + DPH
ZT-4/D ….140 x 90 cm….150 € + DPH
ZT-4/E ….160 x 100 cm….200 € + DPH
ZT-4/F ….180 x 115 cm….250 € + DPH
ZT-4/G ….200 x 125 cm….290 € + DPH
ZT-4/H .…220 x 140 cm….350 € + DPH
ZT-4/J ….235 x 150 cm….390 € + DPH

ZT-4/C…. 130 x 83 cm….130 € + DPH

ZT-4/D ….140 x 90 cm….150 € + DPH

ZT-4/E….160 x 100 cm….200 € + DPH

ZT-4/F….180 x 115 cm….250 € + DPH

ZT-4/G….200 x 125 cm….290 € + DPH

ZT-4/H.…220 x 140 cm….350 € + DPH

ZT-4/J….235 x 150 cm….390 € + DPH

ZT-5/D….140 x 77 cm….140 € + DPH

ZT-5/E…. 160 x 88 cm….180 € + DPH

ZT-5/F ….180 x 100 cm….230 € + DPH

ZT-5/G….200 x 110 cm….280 €+DPH

ZT-5/H….220 x 120 cm….320 €+DPH

ZT-5/J….240 x 130 cm….360 €+DPH

ZT-5/K ….270 x 150 cm….450 €+DPH

ZT-1 / A-E • Západne Tatry • Liptov • Liptovská Mara

Tu je záber územia od vodných nádrži Bešeňová a Liptovská Mara až po Važec, včetne D1 – liptovskej diaľnice a priľahlého okolia. Západne Tatry sú tu celé vrátane nástupov a celého hlavného hrebeňa od Si- vého vrchu až po Kasprov vrch a Laľiove sedlo.

ZT-2, ZT-4, ZT-5 / A-E • Západne Tatry – Južné doliny

Záber územia tu je od Sivého vrchu po asi polovicu Červených vrchov (Goričková 1912 m) a po Tichú dolinu. Na podhorí to je kúsok pod Tatranskú Ma- gistrálu. Je vidieť ešte osady Bobrovec, Smrečany, Žiar a Podbanské.

Pri zábere väčšej plochy územia je lepšie vidieť aj širšie okolie, viac osád okolo a prístupové cesty. Samozrejme čím je mapa väčšia tým je všetko prehľadnejšie. Pri menšom zábere územia viacej vynikne horstvo. Všetko je prehladnejšie
a plastickejšie, vyniká viacej detailov.

• Mapy skrášlia Váš objekt a poskytujú aj niekoľko ďalších benefitov:
• Slúžia Vašim návštevníkom a hosťom na rýchlu orientáciu a plánovanie výletov
• Ubytovateľom slúžia na prezentovanie možností, kde sa nachádza ich objekt a jednotlivé turistické ciele
• Pritiahnú pozornosť aj náhodných a okoloidúcich návštevníkov
• Príjemná možnosť k zastávke a k oddychu s naplánovaním si budúcich aktivít možno aj vo Vašom zariadení
• Mapy sú mimoriadne precízne a podrobne spracované a poskytujú veľké množstvo základných informácií, kompletnú sieť turistických chodníkov, cyklotrasy, časy túr v obidvoch smeroch, podrobný miestopis … atď

Mapy sú na tvrdej sendvičovej doske, sú ľahké a pevne. Mapová časť je potiahnutá špecialnou UV fóliou, ktorá má aj funkciu „antigrafitti“. Táro úprava predĺži životnosť mapy voči vyblednutiu asi na dvojnásobok. Úprava má význam aj v interiéri – bráni vydratiu mapy na exponovaných miestach kde si návštevníci často ukazujú prstom a farba sa za nejaký čas dokáže zošúchať. Mapa má po okolí fotografie významných turistických cieľov ako tipy návštev.
Pomáha to aj ubytovateľom – môžu názorne a pohotovo ukázať na miesta, na ktoré sa hostia najčastejšie pýtajú.

Výber z ponúkaných základných veľkostí a prevedení máp je podľa základnej ceny v cenníku. Možné sú aj individuálne úpravy (iné rozmery, výmena, doplnenie fotografií vyznačenie polohy, alebo grafické úpravy v mape) v takomto prípade k cene mapy pripočítame čas grafických prác (30 € hod. + DPH) strávený na úpravách v mape.