PROSPEKTY - LETÁKY - KATALÓGY
Vašu zákazku zrealizujeme komplet od grafického návrhu, nafotografovania, predtlačovej prípravycez výber najvhodnejšej tlačovej technológie až po tlač a záverečnú úpravu. Výber vhodnej technológie tlače závisí od viacerých parametrov a požiadaviek na budúcu zákazku: formát tlače - A4, A5, A3, A2, atypický..., rozsah a počet strán daného formátu, druh a kvalita papiera - tenký, hrubší,
novinový,natieraný (kriedový), štrukturovaný, matný, lesklý a pod., knihárske spracovanie - záverečná úprava: druh väzby, skladanie - lomy, spôsob zoradenia strán a pod.
prospekty letaky01
prospekty letaky02
prospekty letaky03
prospekty letaky04
prospekty letaky07
prospekty letaky08
prospekty letaky09
prospekty letaky10
prospekty letaky06
prospekty letaky12
prospekty letaky05
prospekty letaky11
©  2011 FOREKO s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ysfffdsssssssssssssssssssssssssssss
Elegantný a efektný spôsob označenia vašej prevádzky. Písmo vyrezávané s polystyrénu, plastu alebo nerezu.
3D reklama - plastické písmo a znaky
STOLOVÝ MESTSKÝ KALENDÁR SEREDE S UŽITOĆNÝMI MIESTNYMI INFORMÁCIAMI
VYDÁVAME UŽ VIAC AKO 10  ROKOV!